Oriëntatie op onderwijs

Onderwijs in Nederland – de grote lijn

Peuterspeelzaal
Vóór de basisschool kunnen ouders hun kind naar de peuterspeelzaal brengen. Kinderen van 2 – 4 jaar zijn hier welkom

Basisschool
Als een kind in Nederland 4 jaar wordt, gaat hij verplicht naar school. Deze school heet de basisschool en duurt ongeveer 8 jaar. Het eerste jaar komt het kind in groep 1 en de laatste groep heet groep 8. Het kind is dan ongeveer 12 jaar oud. In de figuur is de basisschool in de kleur blauw aangegeven.

Leerplicht
Ná de basisschool gaat het kind naar het voortgezet onderwijs (VO). De meeste kinderen zijn dan 12 jaar.
Alle kinderen in Nederland volgen verplicht onderwijs tot ze 18 jaar zijn: de leerplicht is tot 18 jaar.
Kinderen met een leeftijd van 16 of 17 jaar moeten minstens één dag naar school. Op de andere dagen mogen zij stage doen voor hun opleiding of werken.

Voortgezet onderwijs en meer
Kijk in de figuur naar de roze-paarse kleur voor het voortgezet onderwijs.
In het voortgezet onderwijs zijn er drie keuzes:

 1. vmbo: voorgezet middelbaar beroepsonderwijs
  Deze opleiding duurt 4 jaar. Na het vmbo kun je verder gaan naar het mbo (middelbaar beroepsonderwijs). In de figuur is dit in oranje aangegeven. In het middelbaar beroepsonderwijs leer je voor een praktisch beroep.
  Voorbeelden: kapper, secretaresse, onderwijsassistent, elektricien.
  Nog meer beroepen? Kijk hier.
 1. havo: hoger algemeen vormend onderwijs
  De havo opleiding duurt 5 jaar en je kunt daarna verder studeren in het hbo (hoger beroepsonderwijs).
  Het diploma in het hbo heet ‘bachelor’. In sommige landen wordt een hbo-opleiding ook universiteit genoemd. Maar in Nederland kun je alleen naar de universiteit met een diploma vwo.
  Voorbeelden: hoofdverpleegkundige, fysiotherapeut, docent (leraar),

Nog meer beroepen vind je op www.jobpersonality.com/hbo-beroepen.

 1. vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
  Met een diploma van het vwo kun je naar de universiteit om een master-studie te doen. Je krijgt dan de titel ‘master’ en kunt daarna promoveren (een promotie doen).
  Voorbeelden: www.jobpersonality.com/wo-beroepen

Aan de pijlen in de figuur zie je dat je na het vmbo verder kunt leren op de havo. Na het vmbo ga je dan de laatste twee jaren van de havo doen (havo 4 en havo 5). Dat kost dus een jaar extra.
Zo zijn er meer mogelijkheden (kijk maar naar de pijlen).

Wiskunde in het voortgezet onderwijs
Op de basisschool leren alle kinderen rekenen. In het voortgezet onderwijs wordt wiskunde gegeven.

Wil je meer wilt weten over de soorten wiskunde in het voortgezet onderwijs? Klik hier [link naar verhaal over waar in de onderbouw/bovenbouw wiskunde en hoe dat toeleidt naar soorten studies]

Wil je meer weten over de inhoud van de wiskunde in het voortgezet onderwijs? Klik hier [link naar grofweg onderwerpen algebra, meetkunde, statistiek, ….]

Evt. nog links naar filmpjes over onderwijs in NL?

Wil je meer weten over algebra-onderwijs in Nederland? Klik hier. [naar tabblad A2.1]

Reacties zijn gesloten.