Onderwijs in Nederland

De grote lijn

In Nederland gaan kinderen van 4 jaar tot 12 jaar naar de basisschool. Ze krijgen daar primair onderwijs (PO). Het eerste jaar komt het kind in groep 1 en de laatste groep heet groep 8. Als ze 12 jaar zijn gaan ze naar de middelbare school. Daar krijgen ze voortgezet onderwijs (VO). Het VO heeft een praktische leerlijn (VMBO) en een theoretische leerlijn (HAVO/VWO). Daarnaast bevat het VMBO ook een theoretische leerlijn, het VMBO-TL. Het VMBO duurt 4 jaar, de HAVO duurt 5 jaar en het VWO duurt 6 jaar.

Na de middelbare school gaan:

 • VMBO-leerlingen naar het Middelbare Beroepsonderwijs (MBO). Hier leren ze een praktisch beroep, zoals bijvoorbeeld: kapper, secretaresse, onderwijsassistent, elektricien. Kijk hier voor alle beroepen.
 • HAVO-leerlingen naar het Hoger Beroepsonderwijs (HBO). Hier leren ze een praktisch beroep, maar ook hoe ze onderzoek kunnen doen. Voorbeelden van wat je na het HBO kunt doen zijn hoofdverpleegkundige, fysiotherapeut, docent (leraar). Nog meer beroepen vind je hier.
 • VWO-leerlingen naar de universiteit voor wetenschappelijk onderwijs (WO). Hier vind je voorbeelden van wat je na de universiteit kunt doen.

Een video waarin het schoolsysteem in Nederland wordt uitgelegd (in het Engels) is hier te vinden.

Schoolvak Wiskunde

Op alle middelbare scholen wordt wiskunde gegeven. Op de basisschool wordt dit vak rekenen genoemd. Het vak rekenen/wiskunde kan je verdelen in 4 onderwerpen:

 1. Getallen en verhoudingen
 2. Meetkunde
 3. Verbanden (grafieken en formules)
 4. Statistiek

Op deze site zie je een overzicht van de wiskunde die wordt behandeld in leerjaar 1 en 2 van het VMBO. Op deze site zie je een overzicht van de wiskunde die wordt behandeld in leerjaar 1 en 2 van HAVO/VWO. Op deze site zie je een overzicht van de wiskunde die wordt behandeld in leerjaar 3 van de HAVO. Op deze site zie je een overzicht van de wiskunde die wordt behandeld in leerjaar 3 van het VWO.

De onderbouw van het VO is:

 • leerjaren 1 en 2 van het VMBO
 • leerjaren 1, 2 en 3 van de HAVO
 • leerjaren 1, 2 en 3 van het VWO

De bovenbouw van het VO is:

 • leerjaren 3 en 4 van het VMBO
 • leerjaren 4 en 5 van de HAVO
 • leerjaren 4, 5 en 6 van het VWO

In de onderbouw van het VO volgt elke leerling wiskunde. In de bovenbouw van het VO kunnen leerlingen een richting kiezen zonder wiskunde. Als ze wel wiskunde volgen, dan kiezen ze de wiskunde die past bij de opleiding die ze na het VO gaan doen.

Voor meer informatie over wiskunde onderwijs in Nederland kun je rondkijken op de volgende pagina’s:

 • Math4All bevat lesmateriaal voor het vak Wiskunde.
 • De Wageningse Methode bevat lesmateriaal voor het vak Wiskunde voor HAVO en VWO.
 • Pythagoras¬†is een wiskundetijdschrift dat als doel heeft jongeren kennis te laten maken met de leuke en uitdagende kanten van wiskunde. Op hun website kun je het tijdschrift online lezen. Dit tijdschrift bevat dus extra aanbod van leuke wiskunde problemen. De inhoud ervan is daarmee niet representatief voor het wiskunde onderwijs in Nederland, maar wel handig om termen te leren.

Meer informatie over onderwijs in Nederland

Wil je meer leren over het onderwijs in Nederland?

 • Schoolvak wiskunde: Een vakmaatje kan je helpen. Ook kun je alvast lessen volgen over wiskunde didactiek in de Welkom-app. Je kan je hier aanmelden voor een vakmaatje en de Welkom-app.

Reacties zijn gesloten.