DVDK

In DVDK werken de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren en VluchtelingenWerk Nederland samen om te zorgen dat vluchtelingen die in hun thuisland docent waren, ook in Nederland voor de klas komen.
Al bij de komst van een docentvluchteling in Nederland helpt deze website om de juiste stappen te zetten: informatie over onderwijs en het werken als docent in Nederland, contact met docenten en scholen en verwijzing naar geschikte bijscholingstrajecten. Met de welkom-docent-app geeft DVDK speciaal voor docentvluchtelingen online taallessen, een goede voorbereiding op de taallessen in het kader van de inburgering én een welkome steun bij het leren van vaktaal en schooltaal. Wiskundedocenten kunnen worden gekoppeld aan een vakmaatje, een Nederlandse wiskundedocent die ondersteunt en alvast een kijkje in het onderwijs biedt. Zo draagt DVDK bij aan positieve integratie én aan vermindering van het lerarentekort.

Ik ben docentvluchteling
Nederland heeft een tekort aan docenten. Onder andere voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica. Wil je ook in Nederland weer docent worden? Klik dan hier

Ik ben docent in Nederland
Je kunt als wiskunde docent in Nederland helpen met dit project door bijvoorbeeld vakmaatje te worden. Klik hier voor meer informatie over dit project van de werkgroep Welkom van de NVvW en klik hier om je aan te melden als vakmaatje.

Meer informatie over DVDK
Meestal is het nodig docentvluchtelingen bij te scholen zodat zij in Nederland goed en duurzaam voor de klas kunnen werken. Wil je een docentvluchteling als collega op school welkom heten, ben je benieuwd naar zo’n bijscholingstraject? Hier vind je meer informatie.

Nieuwsbrieven
DVDK brengt onregelmatig een nieuwsbrief uit. Wil je de nieuwsbrieven ontvangen? Neem contact op.
Het archief van de nieuwsbrieven vind je hier.

Reacties zijn gesloten.